fbpx

נובמבר ב16, 2022

Winter Lights האירוע הגדול של החורף חגיגת אורות, טבע ואוכל בגן הבוטני בירושלים

הגן הבוטני האוניברסיטאי גבעת רם בירושלים בסיוע משרד ירושלים ומורשת והרשות לפיתוח ירושלים מכינים את האירוע הגדול של החורף בירושלים. הגן הבוטני בירושלים הופך בעונת

לקריאה »