fbpx

נובמבר ב28, 2022

מנהל עמותה חשוד בהעלמת מס

  מחקירתו של אדרעי, המנוהלת על ידי פקיד שומה חקירות ירושלים והדרום, עולה החשד כי בשנים 2015 – 2022, עת היה מורשה החתימה של העמותה,

לקריאה »

אושרה תוכנית להרחבת מלון

עיריית ירושלים, באמצעות הוועדה המקומית לתכנון ובניה, החליטה להמליץ בפני הוועדה המחוזית לתכנון ובניה על הפקדת תכנית לתוספת שתי קומות עבור מלון הרברט סמואל שטח

לקריאה »

בניין הפעמון מתרחב

  עיריית ירושלים, באמצעות הוועדה המקומית לתכנון ובניה, החליטה להמליץ בפני הוועדה המחוזית לתכנון ובניה, על הפקדת התכנית לתוספות קומות והרחבת בניין הפעמון ברחוב המלך

לקריאה »