fbpx

ספטמבר ב19, 2022

התקבל היתר בניה לפרויקט "יובל הצעירה" בשכונת קריית יובל

התנופה הגדולה של ההתחדשות העירונית בירושלים נמשכת. לאחרונה , התקבל היתר בנייה לפרויקט "יובל הצעירה"  פרויקט פינוי – בינוי השני בשכונת קריית יובל,אחת השכונות המבוקשות

לקריאה »