fbpx

ינואר ב16, 2023

נחתם הסכם קיבוצי ראשון ע"י איגוד המנופאים מבית ההסתדרות הלאומית

בהמשך לבחירת המנופאים בחברת גרנד ויטליטי לעבור מההסתדרות הכללית ולהצטרף לאיגוד המנופאים מבית ההסתדרות הלאומית, נוהל מו"מ בין האיגוד וחברי הועד להנהלת החברה, ונחתם הסכם

לקריאה »